POMMOC
   
 
 
 
Pommoc - leczenie uzależnień
 

 Program ramowy

 1. Poznanie mechanizmów powstawania uzależnienia od alkoholu.
 2. Poznanie mechanizmów powstawania uzależnienia od hazardu.
 3. Nauka choroby - przyczyny uzależnień, objawy, fazy choroby, uszkodzenia.
  Tematy wykładów:
  • Historia alkoholu, alkoholizmu, przegląd badań nad chorobą.
  • Metabolizm alkoholu i jego skutki.
  • Terminologia i diagnostyka choroby.
  • Przyczyny choroby. Fazy trzeźwienia.
  • Fazy choroby i powrotu do zdrowia.
  • Dziecko w rodzinie alkoholika.
  • Trzeźwość i twórcze myślenie.
  • Sygnały ostrzegawcze nawrotów - rozpoznawanie, zapobieganie.
  • Zasady harmonijnego życia.
 4. Metody leczenia uzależnień.
 5. Diagnoza typu osobowości.
 6. Diagnoza psychologiczna
 7. Szczegółowa diagnoza problemowa.
 8. Diagnoza ogólnego stanu zdrowia – badania lekarskie, laboratoryjne, leczenie uszkodzeń.
 9. Rachunek sumienia – ocena strat na różnych płaszczyznach.
 10. Akceptacja choroby, bezsilności, utraty kontroli.
 11. Transteoretyczny model zamiany TTM.
 12. Moja rola w życiu rodzinnym i społecznym.
 13. Opanowanie trzeźwych zasad życiowych.
 14. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 15. Regulacje zachowań.
 16. Panowanie nad emocjami i wyrażanie uczuć – dzienniczek.
 17. Rekonstrukcja więzi.
 18. Zasady asertywności (całodniowy kurs szczegółowy)
 19. Zasady harmonijnego życia.
 20. Nawroty – sygnały ostrzegawcze, rozpoznawanie, zapobieganie.
 21. Zagrożenia procesu trzeźwienia.
 22. Metody relaksacji.
 23. Współuzależnienie, DDA.
 24. Warsztaty rodzinne.
 25. Wzbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 26. Rola farmakoterapii w uzależnieniu.
 27. Zasady zdrowego żywienia.
 28. Warsztaty kulinarne.
 29. Warsztaty zajęciowe - terapia zajęciowa.
 30. Praca w zespole.
 31. Rehabilitacja fizyczna i intelektualna.
 32. Program 12 kroków AA.

Godziny posiłków

Śniadania – 9.00

Obiady – 14.00

Kolacje – 19.00


Terapia

dni powszednie 10.00 – 13,45 i 15.00 – 19.00

soboty 10.00 - 13.45

niedziela – rekreacja, odwiedziny

 
dół dół2 start • ośrodek • program • rozklad dzienny • galeria • złote myśli • kontakt • 328887 dół4
Copyright 2014 Pommoc
projekt i realizacja tau